Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 22 ma...

Vimian har idag den 22 maj 2024 hållit årsstämma. ...

Regulatory press release · maj 22 2024 Läs mer
Vimians delårsrapport för det första kvartalet 2024

Normalisering av försäljningsmönstret i MedTech

Regulatory press release · maj 02 2024 Läs mer
Inbjudan till Vimians delårsrapport för första kvartalet 202...

Vimian Group AB kommer att publicera sin delårsrap...

Press release · apr. 22 2024 Läs mer
Kallelse till årsstämma i Vimian Group AB (publ)

Vimian Group AB (publ) (”Vimian”), org.nr 559234-8...

Regulatory press release · apr. 19 2024 Läs mer
Vimian publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023

Vimian Group publicerar Årsredovisning för 2023 på...

Regulatory press release · apr. 10 2024 Läs mer
Vimian offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
Regulatory press release · mars 18 2024 Läs mer