Hållbarhet (ESG)

Skapa en global hållbarhetsledare inom djurhälsa

Effektiv hantering av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) gör det möjligt för Vimian och vår bolag att tillvarata och nyttja nya möjligheter, minska risker och minimera eventuella negativ påverkan från koncernens verksamhet. Vår syn på ESG är datadriven och fokuserad på väsentliga områden där Vimian kan göra störst skillnad. 

Hållbarhetsstrategi

Människor

Skapa den bästa arbetsplatsen

Framgångsrika arbetsplatser byggs av starka team. Vimians medarbetare är koncernens viktigaste tillgång för att driva tillväxt och skapa värde. Därför är vi fast beslutna att skapa den bästa arbetsplatsen.

Läs mer

45% av ledare är kvinnor
37 nationaliteter
67% av Vimianer utbildade i uppförandekod

FY2022

Djur

Driva innovation för att förbättra djurens hälsa och välbefinnande och minska antimikrobiell resistens

Friska djur har en nära koppling till friska människor. Friskare djur minskar spridningen av olika infektionssjukdomar som exempelvis zoonoser och medför bättre livsmedelssäkerhet. Antibiotikaresistens är också en stor utmaning för mänskligheten, och djurhälsosektorn har en viktig roll att spela när det gäller antimikrobiell läkemedelsbehandling. Därför är vi fast beslutna att vara den ledande globala innovatören för lösningar och standarder som ökar djurens hälsa och välbefinnande och motverkar antibiotikaresistensen i samhället.

Läs mer

11,325 tränade yrkesverksamma inom djurhälsa
80 produkter lanserade som förbättrar djurhälsan
510+ produkter som minskar användningen av antimikrobiella läkemedel

FY2022

Miljö

En tydlig väg mot nettonoll utsläpp

Det framgår tydligt av IPPC-rapporten från 2021 att vår planet befinner sig vid en kritisk punkt och vi måste alla öka ansträngningarna för att begränsa klimatkrisens effekter på vår planet. Därför är vår långsiktiga ambition att nå nettonoll klimatpåverkan genom hela värdekedjan.

Läs mer

1,793 tCO2e i Scope 1&2
718.5 tCO2e i Scope 1
1,075 tCO2e i Scope 2

3,411 MWh energi konsumerad
24% Förnyelsebar energi för elektricitet
86% Vimians i inköpspositioner tränade i leverantörskod

FY2022