Revisor

Revisor

Revisorn ska granska bolagets årsredovisningar och bokföring, samt styrelsens och VD:ns förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha minst en och högst två revisorer och högst två suppleanter.

Grant Thornton Sweden AB har varit bolagets revisor sedan januari 2021 och blev vid årsstämman 2023 omvald till slutet av årsstämman 2024. Carl-Johan Regell (född 1963) är huvudansvarig revisor. Carl-Johan Regell är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisation för auktoriserade revisorer). Grant Thornton Sweden AB:s kontorsadress är Sveavägen 20, Box 7623, 103 94 Stockholm, Sverige.