Vi bygger en global ledare inom avancerad djurhälsa

Vår strategi

Vimian verkar inom utvalda, globala nischer i djurhälsosektorn där det finns medicinska behov som inte är tillgodosedda och stor potential för långsiktigt uthållig tillväxt.

Vi driver organisk tillväxt genom innovation och produktutveckling, genom att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga i alla marknader och kanaler samt genom att utbilda veterinärer och annan djurhälsopersonal i de senaste tillgängliga behandlingsmetoderna. Vi genomför förvärv med tydlig industriell logik för att bredda produktportföljen eller vår geografiska närvaro samt för att få tillgång till nya kundbaser, kanaler och teknologier. Vår närvaro i över 80 länder gör oss välpositionerade för att koppla samman lokala bolag med den globala marknaden.

En öppen och inkluderande kultur med gemensamma incitament

  • Gemensam vision att förbättra djurhälsan för bättre liv
  • Ett hem för entreprenörer - grundarmentalitet
  • Beslutsfattande nära kunden - snabbhet och flexibilitet
  • Incitament att realisera synergier
  • Dynamisk och icke-hierarkisk organisation

 

Våra värderingar

Följ med på vår resa

Vi brinner lika mycket för att stödja ledare i våra befintliga verksamheter som att välkomna nya företag till Vimian-familjen.

Bli del av Vimian