Ledning

Patrik Eriksson
VD sedan 2024 Född: 1967
Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra aktuella uppdrag

Boston University, School of Dental Medicine, Dean’s advisory board.
Harvard University, Harvard School of Dental Medicine, Dean’s advisory board.
University of Pennsylvania, Penn School of Dental Medicine, Board of Oversees.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

VD, Nobel Biocare
VD, KaVoKerr
VD, Ormco Corporation
VD, Carestream Dental LLC

Aktieinnehav i bolaget

30 000 stamaktier.
81 905 teckningsoptioner och 4,095 personaloptioner inom ramen för LTI 2023.
550 000 köpoptioner till marknadspris från Fidelio Vet Holding AB i december 2023.
341 000 personaloptioner inom ramen för LTI 2024.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie
CFO sedan 2022 Född: 1978
Utbildning

Civilingenjör i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och Civilekonom från Stockholms universitet.

Andra aktuella uppdrag

Ägare av Calan Consulting AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

VD på Careium AB, VD och CFO på DORO AB, CFO på Lekolar, Vice President Business Development på Beijer Electronics, och konsult på Capgemini Invent.

Aktieinnehav i bolaget

5 142 stamaktier, 0 C-aktier. Tecknade totalt 41 071 teckningsoptioner i Bolaget under LTI 2022. Tilldelades 150 000 personaloptioner under LTI 2024.

Magnus Kjellberg
VD för Nextmune sedan 2017 Född: 1973
Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra aktuella uppdrag

Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen, inklusive Nextmune Holding BV, Nextmune BV, Nextmune US LLC, Nextmune AS, Nextmune Scandinavia AB, Nextmune Spain S.L., Nextmune Italy S.r.l., Vetruus Limited och Bova UK Limited.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

VP Corporate Strategy and M&A på Meda.

Aktieinnehav i bolaget

3 581 047 stamaktier. Tilldelades 150 000 personaloptioner under LTI 2024.

Guy C. Spörri
Co-VD för Movora sedan 2020 Född: 1980
Utbildning

MSc i Management, Technology and Economics från ETH Zürich.

Andra aktuella uppdrag

Styrelseordförande i KYON AG och Ossium AG. Styrelseledamot i KYON Pharma (USA).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

VD för Kyon, General Manager för Joint Replacement Division på Stryker och försäljningschef på Johnson & Johnson.

Aktieinnehav i bolaget

1 029 804 stamaktier. Tecknade 8 214 teckningsoptioner under LTI 2022. Tilldelades 140 000 personaloptioner under LTI 2024.

Alireza Tajbakhsh
VD för VetFamily sedan 2022 Född: 1983
Utbildning

MSc i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm 

Andra aktuella uppdrag

Styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal dotterbolag inom koncernen. Styrelseledamot i Famano AB, Precis Holding AB (Precis Digital), Seenthis AB samt Stiftelsen Vin och Sprithistoriska museet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Koncernchef för Omnicom Media Group Sweden, COO MTGx och Head of Digital MTG Styrelseordförande OMD Sweden, styrelseordförande PHD Sweden, styrelseordförande Hearts & Science Sweden, styrelseordförande Drum Sweden. Styrelseledamot Splay Networks & Styrelseledamot Godsmak.se.

Aktieinnehav i bolaget

299 638 stamaktier och 125 170 C-aktier. Tecknade för totalt 275 000 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2022 och 10 000 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2023. Tilldelades 120 000 personaloptioner under LTI 2024.

Stefano Santarelli
VD för Indical Bioscience sedan 2021 Född: 1981
Utbildning

Bachelor of Economics (Honours) vid LUISS Guido Carli University i Rom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), Bain & Company, Ernst & Young, TIM Telecom Italia, P&G.

Aktieinnehav i bolaget

4 500 stamaktier, 0 C-aktier. Tecknade för totalt 82 142 teckningsoptioner i Bolaget under LTI 2022 samt 81 905 teckningsoptioner och 4095 personaloptioner under LTI 2023. Tilldelades 100 000 personaloptioner under LTI 2024.

Martin Bengtson
Chef för M&A sedan 2021 Född: 1981
Utbildning

MSc i Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra aktuella uppdrag

Styrelseledamot i HRR Holding AB och Danzinger Gatt Invest AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Head of M&A på Doktor.se, Group M&A Manager på AniCura och Investment Manager på Nordic Capital.

Aktieinnehav i bolaget

282 802 stamaktier. Tilldelades 60 000 personaloptioner under LTI 2024.

Maria Dahllöf Tullberg
Chef för IR, Communications & Sustainability sedan 2021 Född: 1981
Utbildning

MSc i Accounting and Financial Management från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Group Communications Director på AniCura, Head of Marketing & Communications på Moderna Försäkringar och konsult på JKL Group.

Oberoende av

8 342 stamaktier, 0 C-aktier. Tecknade för totalt 112 689 teckningsoptioner under LTI 2022 och 80 000 teckningsoptioner under LTI 2023. Tilldelades 143,612 personaloptioner under LTI 2024.

Carl-Johan Ehn
Chefsjurist sedan 2022 Född: 1974
Utbildning

Jur. Kand. examen (LLM) från Lunds universitet. Kandidatexamen i Företagsekonomi (Finansiering) från Lunds universitet

Andra aktuella uppdrag

Styrelseledamot i Elding Oscarson Arkitekter AB Styrelseledamot i Tapster AB

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Vice President och Chief Counsel International Operations på Zoetis. Assistant General Counsel på Pfizer. Advokat (Advokat) på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Aktieinnehav i bolaget

19 660 stamaktier. Tecknade för totalt 112 689 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2022 och 50 000 teckningsoptioner i bolaget under LTI 2023. Tilldelades 60 000 personaloptioner under LTI 2024.