Finansiella mål

Våra finansiella mål

I mars 2024 antog Vimian sitt nya finansiella mål om mer än 300 miljoner euro i justerad EBITA år 2030 med en skuldsättningsgrad under 3x mätt som nettoskuld/proforma justerad LTM EBITDA. Det nya finansiella målet ska uppnås genom tvåsiffrig organisk tillväxt, jämförbar marginalexpansion, förbättrat kassaflöde och värdeskapande förvärv.

300m Justerad EBITA över 300 miljoner euro år 2030
3x Nettoskulden i förhållande till pro-forma justerad EBITDA den senaste tolvmånadersperioden ska inte överstiga 3.0x, med flexibilitet för att finansiera förvärv