Genom vetenskap och teknologi förbättrar vi djurhälsan

;

Välkommen till Vimian

Vimian är ett globalt djurhälsoföretag verksamt inom fyra snabbväxande segment: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics.

Vi anser att varje djur förtjänar den bästa tillgängliga vården. Därför sammanför vi framstående företag för att göra marknadens mest innovativa produkter och tjänster tillgängliga för fler veterinärer och djurägare.

Om oss

Vimian i siffror

330 mEUR i intäkter
1,100 medarbetare
80 länder
17,000 kunder

2023

Hur vi växer

Genom att kombinera framåtblickande utvecklingsinitiativ och sammanföra framstående företag gör Vimian marknadens mest innovativa produkter, tjänster och behandlingar tillgängliga för fler veterinärer och djurägare.

Vi säkerställer global distribution och erbjuder omfattande vidareutbildningar för veterinärer för att förbättra djurhälsan och driva marknadstillväxt.

 

Läs mer

Skapa en global hållbarhetsledare inom djurhälsa

Vimian arbetar strukturerat med hållbarhet för att fånga och kapitalisera nya möjligheter samt minimera risker och eventuella negativa effekter från vår verksamhet. Vår hållbarhetsagenda är inriktad på människor, djur och miljö.

Hållbarhet

Vad gör oss till Vimian

Det är omöjligt att överdriva den roll som kulturen spelar för framgången i varje företag, inklusive vårt eget. Vimians sätt att bygga sin verksamhet är en tydlig reflektion av våra kärnvärden och de beteenden vi står för. Med andra ord - vad som gör oss till Vimian

Våra värderingar

Framgångsrika företag byggs av starka team

Följ med oss på vår resa för att förbättra djurhälsan genom vetenskap och teknologi. 

Jobba hos oss

Bli en del av Vimian

På Vimian samlar vi engagerade entreprenörer, företagsägare och ledningsteam för att bygga en bättre framtid genom att förbättra djurhälsan.

Bli del av Vimian