Investerare

Bolagsstyrning

Lär dig mer om vårt ramverk för styrning och de lagar, förordningar, regler och instruktioner som Vimian verkar under.

Gå till sektion

Rapporter och presentationer

Se våra senaste års-, delårs- och andra rapporter och presentationer.

Rapporter och presentationer

Finansiell kalender

Håll dig uppdaterad med kommande pressmeddelanden och event.

Finansiell kalender