Visselblåsning handlar om rapportering av ett misstänkt brott, dvs. dataintrång, korruption, hot, våld, trakasserier. Vimian Group AB och dess dotterbolag Nextmune, Movora, Indical Bioscience och VetFamily har höga krav för affärsetik. I och med detta har gruppen upprättat en visselblåsnings-plattform och policy som syftar till att tillhandahålla rutiner för hur misstänkta brott inom Vimian kan rapporteras.

  • Vimians webbaserade visselblåsarplattform är tillgänglig 24 timmar om dygnet 365 dagar om året.
  • Vimian uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter att rapportera alla misstänkta eller faktiska missförhållanden till visselblåsarkanalen. 
  • Plattformen finns på engelska, tyska, spanska, italienska, franska och svenska.
  • Om en visselblåsare lämnar in en anmälan anonymt kommer Vimian inte att vidta utredningsåtgärder för att upptäcka deras identitet och garanterar därför full anonymitet och konfidentialitet under hela ärendeprocessen.
  • Frågor som endast påverkar förhållandet mellan en individ och Vimian faller i allmänhet inte inom definitionen av fel i denna policy. Istället uppmuntrar Vimian dig att ta upp sådana problem med din närmaste chef och/eller Vimians HR-avdelning.

Vimians visselblåsarkanal