Djur

Två fokusområden har identifierats för att förbättra djurhälsan och motverka antibiotikaresistens (AMR).

Djurvälfärd

Åtaganden

Främja arbetssätt och lösningar i hela vår värdekedja som bidrar till förbättrad hälsa och välfärd för djuren. 

KPIs

  • Nya produkter lanserade som förbättrar djurens hälsa och välfärd (#)
  • Utbildade yrkesverksamma inom djurhälsa (#) exempelvis. veterinärer, djurägare, laboratorieanställda 

Antibiotikaresistens

Åtagande

Skapa och främja innovationsprojekt, produkter och förebyggande metoder för att minska användningen av antimikrobiella medel.

KPIs

  • SKUs (Stock keeping units) som minskar användningen av antimikrobiella läkemedel (#)

Koppling till FN's hållbarhetsmål

Lär dig mer om Vimian's ESG agenda