Styrelse

Magnus Welander
Styrelseordförande sedan 2024 Född: 1966
Utbildning

Masterexamen i Industrial Engineering & Management från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Andra aktuella uppdrag

Styrelseordförande i Embellence Group AB (publ), Mips AB (publ), och Eleiko Group AB. Styrelseledamot i Herenco Holding AB och HESTRA-Handsken AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

VD för Thule Group AB (publ), VD för Envirotainer AB samt olika chefsbefattningar inom Tetra Pak.

Aktieinnehav i bolaget

73 630 stamaktier, 0 C-aktier.

Oberoende av

Bolaget och ledning: Ja 
Större aktieägare: Ja

Petra Rumpf
Styrelseledamot sedan 2022 Född: 1967
Utbildning

Kandidatexamen i ekonomi från Universität Trier, Tyskland och MBA från Clark University, USA. 

Andra aktuella uppdrag

Ledamot i Supervisory Board för SHL-Medical och orförande i revisionskommittén, Zug. Vice ordförande i Supervisory Board, ordförande i Sustainability och Technology Committee i Straumann Group. Ledamot i Advisory Board och ordförnde i Digital Advisory Board för VZUG, Zug.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Medlem av koncernledningen och global chef för tandvårdsorganisationerna vid Straumann Group. Ledamot i Nobel Biocares Executive Committee. Vice President Strategy & Transformation vid Capgemini Consulting med fokus på Life Sciences, Software och High Tech sektorerna.

Aktieinnehav i bolaget

51 428 stamaktier, 0 C-aktier.

Oberoende av

Bolaget och ledning: Ja. Större aktieägare: Ja.

Frida Westerberg
Styrelseledamot sedan 2021 Född: 1975
Utbildning

MSc i Finance and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm och en CEMS Master i International Management från Università Bocconi i Milano.

Andra aktuella uppdrag

Styrelseledamot i Ework Group AB, Trollheim Studios AB och Grebretsew AB. Styrelsesuppleant i Namrega AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Koncernchef för Allurity, VD för IP-Only, vice VD och COO för SF Studios, olika roller inom Bonnier Group och Associate på Goldman Sachs.

Aktieinnehav i bolaget

7 516 stamaktier, 0 C-aktier. Tecknade totalt 20 903 teckningsoptioner i Bolaget under Styrelse LTI 2021.

Oberoende av

Bolaget och ledning: Ja Större aktieägare: Ja

Robert Belkic
Styrelseledamot sedan 2023 Född: 1970
Utbildning

BSc Business Administration and Economics med avancerade studier inom Ekonomi och Statistik från Stockholms Universitet.

Andra aktuella uppdrag

CFO Polarium Energy Solutions AB och styrelseledamot i Storskogen Group AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

CFO och EVP Hexagon AB. Group Treasurer Hexagon AB, Group Treasurer EF Education First Ltd, Assistant Group Treasurer Autoliv Inc, Chief Dealer Esselte AB.

Aktieinnehav i bolaget

0 stamaktier, 0 C-aktier.

Oberoende av

Bolaget och ledning: Ja. Större aktieägare: Ja.

Gabriel Fitzgerald
Styrelseledamot sedan 2021 Född: 1977
Utbildning

MSc i Finance, Handelshögskolan i Stockholm och medicinska studier vid Linköpings universitet.

Andra aktuella uppdrag

VD för Fidelio Capital AB, Fidelio Capital II AB och Fidelio Capital I AB. Ordförande och/eller styrelseledamot i ett antal bolag inom Fidelio Capital II AB-koncernen. Styrelseledamot i Bellbox Holding AB och Pencey Holding AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

VD för Fidelio Capital, Investment Manager på Nordic Capital och Associate på Carnegie Investment Bank.

Aktieinnehav i bolaget

Gabriel Fitzgerald är verklig huvudman i Fidelio Vet Holding AB, som är huvudägare i företaget.

Oberoende av

Bolaget och ledning: Ja Större aktieägare: Nej

Theodor Bonnier
Styrelseledamot sedan 2021 Född: 1989
Utbildning

BSc i Finance and Marketing från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra aktuella uppdrag

Vice VD för Fidelio Capital AB, Fidelio Capital II AB och Fidelio Capital I AB. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Fidelio Capital II AB-koncernen, TBON Invest AB och Bellbox Holding AB. Styrelsesuppleant i ett antal bolag inom Fidelio Capital AB-koncernen, ett antal bolag inom Fidelio Capital II AB-koncernen, Auxo AB, WF Simhold AB, Bisslinge Finans AB, Southern Meadow AB och Berghamnen AB.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet

Direktör på Fidelio Capital.

Aktieinnehav i bolaget

0 stamaktier, 0 C-aktier. 0 teckningsoptioner.

Oberoende av

Bolaget och ledning: Ja Större aktieägare: Nej