Certified Adviser

Certified adviser

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, och drivs av en börs inom Nasdaq-gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för alla samma regler som emittenter på en reglerad huvudmarknad, som definieras i EU-lagstiftning (som implementerats i nationell lag). Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en emittent på huvudmarknaden. Alla emittenter med aktier som är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som övervakar att reglerna följs. Den respektive Nasdaq-börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Nasdaq Stockholm AB:s övervakningsfunktion övervakar handeln på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är utsedd certifierad rådgivare för Vimian Group AB (publ). FNCA Sweden AB äger inte några aktier i Vimian Group AB (publ).

Kontakt

FNCA Sweden AB
Box 5216
Nybrogatan 34
102 45 Stockholm
Sweden

info@fnca.se

+46(0)8-528 00 399